Din hälsoguide för
kropp, sinne & själ

Inspire

VÄLKOMNA TILL INSPIRE

– din hälsoguide för kropp, sinne och själ

Här kan du hitta inspirerande artiklar och intervjuer med ledande experter inom hälsa för kropp, sinne och själ. Vår intention är att dela med oss av den kunskap, inspiration och kraftfulla verktyg som finns tillgängliga idag, så vi lättare kan länka oss med vår inre visdom och på så sätt skapa glädjefyllda och harmoniska liv.

Välkommen till vinternumret!

Inspire Tidningen nr2 2017

Nu är vi mitt uppe i vinterns mörka årstid, där Moder jord påminner oss om hur viktigt det är att varva ner, gå in i stillhet, reflektera och ge oss själva tid för återhämtning så vi kan höra vår själs vägledning. Vad behöver vi släppa för att skapa mer utrymme för att någonting nytt ska kunna födas fram? Vad behöver vi läka? Hur kan vi välja kärleken i stället för rädslan, så vi kan tända vårt inre ljus än starkare?

Genom att ta oss tid att reflektera hör vi lättare vår själs röst som då kan vägleda oss till den väg där vi som allra bäst kan stå till tjänst. En morgonbön som kan hjälpa till med detta är: Jag är redo att följa din vägledning. Visa mig vart du vill att jag går, vad du vill att jag gör, vad du vill att jag säger och till vem.

På så sätt bjuder vi in vår högre visdom, och när vi gör det förändras vårt liv, för kärleken är nu den som vägleder oss framåt.

För att hjälpa dig att göra just detta har vi ett sprängfyllt nummer med härligt inspirerande intervjuer och artiklar, såsom Louise Hay som berättar hur du kan bli fri från rädsla; Gregg Braden förklarar bönens magiska kraft; Rebecca Campbell inspirerar dig till att följa själens röst; Heather Ash Amara delar med sig av sin visdom om hur du kan bli din egen krigargudinna; Charlie Morley berättar om våra mörka och gyllene skuggor, och Mike Dooley lär dig hur du kan få fart på pengaflödet.

Du kommer även upptäcka hur du kan våga följa din själs vägledning och varför det alltid leder till någonting ännu bättre än vad ditt sinne någonsin hade kunnat föreställa sig, få tips om sju chakraläkande örter, samt förstå varför det är viktigt att läka rotchakrat.

Det, och mycket mer, väntar på dig i vinternumret.

Ljus och kärlek,

Cissi

 
Vill du se vad som finns med i vinternumret?

Klicka då här

Cissi Williams
Läs utdrag

Våga följa din själs vägledning

Så kom den där känslan igen, den där smygande insikten om att det var dags för ytterligare en förändring. ”Inte igen”, mumlade jag tyst inom mig själv. ”Tar det aldrig slut?” Men min själ viskade entusiastiskt: ”Livet expanderar alltid och det här är ditt nästa steg.”
”Men jag vill inte ta nästa steg”, protesterade jag. ”Kan jag inte bara få ha kvar allt som det är nu?” Min fråga besvarades av en total tystnad.

Den här konversationen ägde rum för nästan ett år sedan och den vägledning jag började få till mig var att det var dags att börja nå ut online så ännu fler kunde få ta del av all den visdom och inspiration som finns att hämta från flera av världens stora andliga lärare och hälsoexperter. Problemet är att jag är en dinosaurie när det gäller tekniska saker, något som mina tonåringar älskar att reta mig för. Och jag har inte så himla mycket tid för att kunna sätta mig in i allt det tekniska eftersom jag driver två tidningar, en klinik, håller i en längre utbildning inom energimedicin, mysticism och shamansk healing, samt har en familj. Men den där inre känslan gav sig inte – den ville att jag skulle lyssna till min själ om hur jag nu var menad att stå till tjänst. Så jag lyssnade. Resultatet blev vår första online summit som gick av stapeln i mars 2017 där jag intervjuade flera av vår tids stora mästare såsom Neale Donald Walsch, Marianne Williamson, Gregg Braden, Barbara Marx Hubbard, Colette Baron-Reid, Denise Linn, Robert Holden, Tosha Silver och många fler.

Efter summiten började ännu mer inspiration att flöda in i mitt medvetande och flera synkronistiska händelser skedde – jag blev inbjuden att medverka i stora globala nätverk och böcker som handlade om hur man når ut online, dök upp i min värld. Det var som om min själ förde till mig en stadig ström ny kunskap som hon kände att jag skulle behöva.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Emma Bennett
Läs utdrag

Högre vibrationer!

av Emma Bennett

Vi tillhör en generation som håller på att vakna upp till insikten att vi vill ha ut ”mer” av livet. Aldrig tidigare har världen sett en så stor, kollektiv förändring på det här området, över hela världen, där så många långsamt börjar förstå vilka de är och vad de tror på. Vi är mer accepterande och ger varandra mer stöd än vi någonsin gjort tidigare. Vi samlas, mer och mer, för att gemensamt fira vårt val att gå en ny väg, vara på ett nytt sätt, ett som är personligt, unikt för oss. Vi delar en medvetenhet om att vårt sätt att göra saker och ting i västvärlden inte riktigt fungerar längre utan behöver förändras i grunden. Även om vi fortfarande har långt kvar innan världen fått en gemensam vision av frihet, skönhet och sanning så är vi definitivt på väg åt rätt håll! Vi blir också alltmer medvetna om att den förändring som behövs börjar med oss själva. Om vi vill göra skillnad i världen måste vi börja med att betrakta den på ett nytt sätt – och det börjar med att vi känner på ett nytt sätt.

”Bra vibrationer” …

Vi består av energi. Allting består faktiskt av energi. Vi vet det inte bara utifrån oräkneliga andliga läror utan också den moderna vetenskapen. Vi vibrerar allihop, på olika frekvenser. Det finns inte ”bättre” och ”sämre” frekvenser – varje frekvens har sitt eget värde och fyller en funktion. När vi vibrerar med en lägre frekvens upplever vi det som att saker och ting går långsammare, vi tar in information långsammare och vi kan integrera kunskap på de djupare nivåerna av vår varelse. Det är en genomträngande frekvens, vilket gör att den passar bra för djup läkning och omkalibrering. Lägre frekvenser är väldigt meningsfulla.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Esther Hicks
Läs utdrag

Vad gör man när andra ogillar det man gör?

Använd din inre, känslomässiga vägledning

Fråga till Abraham: Vad gör man om det känns bra att tänka på en viss handling men inte när man tänker på vad andra skulle kunna tänka om den? Vad föreslår du?

Abraham: Ingen människa vet egentligen vilka avsikter du hade när du kom hit från det icke-fysiska. De har inte varit i dina kläder i de tusentals olika interaktioner du upplevt, och de deltog inte i uppskjutandet av de raketer av önskningar som ditt liv gett upphov till. De har inte sett den vibrationsverklighet du skapat genom ditt liv hittills, och de kan inte känna harmonin eller disharmonin – tillåtandet eller motståndet – som du känner genom dina känslor.

Din fråga är viktig, eftersom den betyder att du försöker förstå vilken av dina känslor du ska lita på och följa: den positiva känslan som kom av dina personliga tankar på upplevelsen, eller den negativa känsla som kom när du tänkte på andras ogillande.

Din känslomässiga inre vägledning

Inget är viktigare än att lära sig känna igen sin känslomässiga inre vägledning och hur den fungerar, för utan den kan du inte få någon vägledning alls. Känslorna du upplever i varje stund visar på överensstämmelse eller bristande överensstämmelse mellan dig och din källa när det gäller den tanke som råder när känslan uppstår. Genom livet, innan du kom in i den här kroppen och sedan dess, har din inre varelse gett upphov till en nettovibration av hela ditt liv hittills, och den representerar nu den frekvensmässiga motsvarigheten till allt som är gott. Om du kan förstå det, och sedan förstår att dina känslor ger dig feedback om hur en aktuell tanke passar in med denna allvetande, rena, positiva utgångspunkt i källan – då, och först då, kan du börja uppskatta dina känslor på riktigt.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Gregg Braden
Läs utdrag

Ett nytt sätt att kommunicera med det gudomliga

Bön är kanske en av de mest uråldriga, mystiska mänskliga upplevelserna. Den är också en av de mest personliga. Redan innan ordet bön dök upp inom andlig utövning användes ord som kommunion i de äldsta kristna och gnostiska texterna för att beskriva vår möjlighet att tala med universums osynliga krafter. Bön är unikt för alla som upplever den. En del tror att det kan finnas lika många sätt att be som det finns människor som ber!

I dag har man inom modern forskning identifierat fyra breda kategorier som tros omfatta alla våra olika sätt att be. Utan inbördes ordning är de: (1) samtal, eller informell bön, (2) böner om ett visst resultat, (3) ritualiserad bön och (4) meditativ bön. När vi ber menar forskningen att vi alltid använder en av dessa varianter, eller en kombination av dem.

Böner i samtalsform är informella böner framförda på vardagsspråk. Ett exempel är: ”Gode Gud, om jag bara hinner fram till macken innan tanken är helt tom lovar jag att aldrig glömma att tanka igen!” Böner där man ber om någonting kan låta så här: ”Store Gud, må jag åtnjuta strålande hälsa nu och i alla tidigare, nuvarande och senare manifestationer.” Ritualiserad bön kanske är den mest populära varianten. De följer specifika format och ordalydelser och uttalas vid specifika tillfällen. Två exempel är: ”När jag går till vila …” och ”Fader vår …” En del människor skiljer mellan bön och meditation och menar att bön är att ”tala till Gud” och meditation är att ”lyssna till Gud”. Under meditation är vi normalt medvetna om en helig närvaro som genomsyrar vår värld och vår varelse, och vi tillämpar teknikerna för olika läror för att uppleva vad den här närvaron innebär i vårt liv samt för att själva komma i kontakt med den.

Din fråga är viktig, eftersom den betyder att du försöker förstå vilken av dina känslor du ska lita på och följa: den positiva känslan som kom av dina personliga tankar på upplevelsen, eller den negativa känsla som kom när du tänkte på andras ogillande.

Din känslomässiga inre vägledning

Inget är viktigare än att lära sig känna igen sin känslomässiga inre vägledning och hur den fungerar, för utan den kan du inte få någon vägledning alls. Känslorna du upplever i varje stund visar på överensstämmelse eller bristande överensstämmelse mellan dig och din källa när det gäller den tanke som råder när känslan uppstår. Genom livet, innan du kom in i den här kroppen och sedan dess, har din inre varelse gett upphov till en nettovibration av hela ditt liv hittills, och den representerar nu den frekvensmässiga motsvarigheten till allt som är gott. Om du kan förstå det, och sedan förstår att dina känslor ger dig feedback om hur en aktuell tanke passar in med denna allvetande, rena, positiva utgångspunkt i källan – då, och först då, kan du börja uppskatta dina känslor på riktigt.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Heather AshAmara
Läs utdrag

Bli din egen krigargudinna

Heather Ash Amara förklarar hur du låter krigarenergin och gudinneenergin tillsammans skapa balans i ditt liv.

Skillnaden på krigar- och gudinneenergi
Krigarenergin handlar om vår absoluta förbindelse med vår väg. Den handlar om klarhet, fokus, om att veta vart du är på väg och om att ta de steg som behövs för att komma dit. Gudinneenergin handlar om öppnande, kreativitet och lek. Krigaren säger ”jag ska dit och låter ingenting distrahera mig”, och gudinnan säger ”åh, varför inte gå den här vägen och ha så roligt som möjligt på vägen, och varför inte bjuda in så många vänner som möjligt på vår resa”. Sanningen är att vi behöver båda dessa energier. Det blir inte bättre av att vi varken avvisar krigaren eller gudinnan, och en orsak till varför vi kvinnor har hamnat i obalans är just att vi har avvisat en av de två energierna. Det är otroligt värdefullt för oss att återerövra dessa arketyper.

Det handlar inte om att man ska säga ”okej, om jag är 50 procent krigare och 50 procent gudinna kommer allt att lösa sig”. Det handlar om att hitta just den rätta blandningen för dig. Som kvinnor är vi alla unika och vi har alla olika blandningar av de här två energierna. Vissa av oss är kanske krigare till 80 procent och gudinnor till 20 procent, det är vår essens och vårt naturliga läge. Andra har mycket mer gudinneenergi inom sig än krigarenergi. Ju mer vi blir vän med dessa två energier, desto mer medkännande blir vi också med andra och på så vis blir vi bättre på att kommunicera. Och vi blir bättre på att vara tillsammans med människor som är annorlunda, och det är ju värdefullt i sig.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Louise Hay and Mona Lisa Schulz
Läs utdrag

Rotchakrat: vi är en enda familj

Louise Hay och Mona Lisa Schulz förklarar hur du kan ta hand om ditt rotchakra och på så sätt stärka din hälsa och ditt välbefinnande.

Det första emotionella centret: skelett, leder, blod, immunsystem och hud.

Hur det första emotionella centret mår beror på om du känner dig trygg i världen. Om du inte har det stöd av familj och vänner som du behöver för att kunna blomstra så kommer den här osäkerheten att visa sig i ditt blod, immunsystem, skelett, dina leder och din hud. Nyckeln till att få glädjas åt hälsa i detta center är att balansera dina egna behov med behoven hos de viktiga sociala grupperna i ditt liv. Familj och vänner, arbete och om du är engagerad i någon organisation eller förening, tar tid och energi. Men det är också meningen att du ska få någon- ting tillbaka av dessa i form av vänskap, trygghet och säkerhet – de ska föra med sig en känsla av att höra till. Det här är anledningar till att människor söker sig till andra människor och grupper. Men gruppens behov bör aldrig tillåtas att överskugga dina egna behov – särskilt inte din hälsa.
När du inte får det du behöver i dina relationer eller från aktiviteter som du ägnar mycket tid åt så kommer kropp och själ att börja tala om det för dig. Till en början är det kanske bara lättare tecken som trötthet, utslag eller ont i leder. Lättare besvär i det första emotionella centret kan fungera som ett tidigt varningssystem som låter dig veta när du har kommit på avvägar. Att ignorera kroppens varningar kan leda till en värld av smärta: kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, artros, ledgångsreumatism, Epstein-Barr-virus, hepatit (A, B eller C), körtelfeber, borrelios, allergier, utslag, psoriasis, smärta i leder och autoimmuna sjukdomar som alla har sin grund i en obalans i det första emotionella centret.

I vilken del av kroppen som sjukdomen visar sig beror på vad det är som orsakar känslan av osäkerhet. Om du till exempel känner dig så överväldigad av ansvar för familjen att dina egna behov kommer i skymundan så kommer den osäkerhet du känner att leda till sjukdom i skelettet. Att känna sig hopplös och hjälplös kommer att ta sig uttryck i blodet. Att känna sig helt ensam och utstött ur familjen kommer att leda till sjukdom i immunsystemet. Och att vara oförmögen att sätta gränser gentemot personer i din närhet kommer att visa sig som hudsjukdom.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Louise L Hay
Läs utdrag

Louise L Hay om att bli fri från rädsla

Att lita på den inre kraften

Rädslan tilltar alltmer på jorden. Vi kan se det varje dag på nyheterna. Rädsla är en bristande tillit till oss själva, och på grund av den rädslan litar vi inte på livet. Vi litar inte på att vi blir omhändertagna på ett högre plan, så vi tror att vi måste styra allting på den fysiska nivån. Då är det klart att vi blir rädda, för vi kan inte kontrollera allt i livet. Tillit är vad vi lär oss när vi vill hitta ut ur rädslan. Det handlar om att lita på den inre kraften, som i sin tur är kopplad till den universella intelligensen. Kom ihåg att kraften som håller igång vår andning är samma kraft som skapade universum. Du är ett med livet, precis som alla andra. Ju mer du vet hur du ska älska dig själv och lita på livet, desto mer kommer livet att älska, stödja och vägleda dig i gengäld. Du kan lita på det osynliga i stället för att bara lita på den fysiska, materiella världen. Jag säger inte att vi inte ska göra någonting – jag säger bara att det vi gör går så mycket lättare om vi också känner tillit. Vi måste lita på att vi blir omhändertagna, även om vi inte fysiskt kan kontrollera allting som sker runtomkring oss.

Rädslan begränsar sinnet. Människor är så rädda för att bli sjuka eller hemlösa eller massa andra saker. Ilska är rädsla som blivit en försvarsmekanism. Den skyddar oss, men det skulle vara så mycket effektivare om vi slutade vädra faror överallt och i stället älskade oss själva genom rädslan. Vi står i centrum för allting som händer i vårt liv. Alla upplevelser, alla relationer – de speglar mentala mönster som vi har inom oss.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Rebecca Campbell
Läs utdrag

Följ själens röst

Rebecca Campbell berättar hur viskningarna från hennes själ hjälpte henne att hitta sitt kall i livet.

När insåg du första gången att du var en ljusarbetare?

Det känns som om jag alltid har vetat det, men det var inte förrän jag var i tidiga tonåren och hittade Doreen Virtues bok The Light Workers Way som jag hörde någon beskriva det jag själv alltid känt. För mig är en ljusarbetare någon som hängivet tjänar andra, och jag kallar det ett dubbelt uppdrag. Det är som om man fått uppgiften att personligen utvecklas själsligt, men också att höja vibrationen på hela jorden.

När du då började arbeta med ditt eget ljus, hur började den resan för dig?

Jag hade egentligen ingen i mitt liv som höll på med sådant och som jag kunde prata med. Jag hade några fantastiskt äldre kvinnor som vänner, som var som kloka lärare för mig, men i min vardag fanns det ingen. Så jag låste in mig i vad jag kallar den andliga garderoben – det vill säga, jag började utveckla min intuition och läste så mycket jag kunde, men jag höll det för mig själv och levde samtidigt som vem som helst. Det slutade med att jag utbildade mig inom kommunikation, gick på konstskola och började sedan arbeta med reklam. Där verkade jag också som ljusarbetare, fast ”undercover”.

Vad var det som fick det att förändras?

Jag hade i hela mitt liv väntat på att känna mig redo – väntat på den stunden. Men den kom aldrig, och sedan rasade hela mitt liv ihop. Jag förlorade en mycket nära vän, och han var den enda i min egen ålder som jag någonsin hade visat hela mig själv för; den enda som jag kunde prata på djupet med om andliga saker. Vi hade båda lovat varandra att vi skulle bli framgångsrika och tjäna massor av pengar på våra vanliga jobb, och därefter skulle vi börja en andra karriär och skriva böcker ihop. Och i det ögonblick som han dog visste jag bara att allt måste förändras. Det var nästan som om jag förändrades på den själsliga nivån när han lämnade jordelivet.

Läs mer i senaste numret av Inspire.


Villoldo
Läs utdrag

ANDEN OCH DEN OSYNLIGA VÄRLDEN

Det finns en ocean av universellt medvetande som var och en av oss upplever från sin egen strand. Det är en värld vi alla delar och som är tillgänglig för varje levande varelse, men som någon mycket sällan ser. Shamanen är denna andra världs mästare. Han lever med en fot i den materiella världen och en fot i Andens värld.

För många år sedan tillbringade jag en sommar med att forska i Amazonas regnskog. Projektet sponsrades av en schweizisk läkemedelsjätte som hoppades finna bark eller rötter till nästa stora botemedel mot cancer. Djungeln är naturens stora apotek, och där finns mängder av exotiska växter med oupptäckt potential. Under flera månader färdades jag med kanot mellan byar där man sällan mött en vit man, och vart jag än kom såg jag varken cancer, alzheimer eller hjärtsjukdom, inte ens bland de äldre i samhällena. Det fanns uppenbarligen något som urbefolkningen visste om hälsa som gått oss västerlänningar förbi. Vad var deras hemlighet?

Jag återvände hem med en tom ryggsäck, till min sponsors stora förtret. Det var svårt att inse att jag inte funnit den verksamma komponent till ett storsäljande läkemedel som skulle göra oss alla rika, och dessutom rädda liv. Jag hade däremot med mig något jag ansåg mer värdefullt – lärdomar från Amazonas helare som tagit mig under sina vingar. Jag lärde mig att det fanns en magisk komponent i regnskogen som kunde göra oss friska, men inte något som får plats i en ryggsäck. Komponenten var Andens medicin och den finns bara i det osynliga nätverk i universum som vi kallar Anden. Det var först efter år av studier tillsammans med infödda helare som jag började förstå hur allt hängde samman.

Läs mer i senaste numret av Inspire.WEBBSHOP


I webbshopen kan du köpa och ladda ner Inspires MP3-filer med meditationer.
Till webbshopen...

Inspiration för att utöka

välbefinnandet i din